วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศผลสอบนายสิบตำรวจ

ผุ้สนับสนุน

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ 2561 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org หรือ https://www.สอบ.com/view/2214 โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ

Share.